Հաշվետվություններ | mtcit.am


Հաշվետվություններ

15/05/2018

ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության 2018 թվականի բյուջեի կատարման 1-ին եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվություն

ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության 2018 թվականի բյուջեի կատարման 1-ին եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվություն ...

Ավելին

16/04/2018

ՏԵՂԵԿԱՆՔ Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության աշխատակազմի Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտային տեսչության` իր լիազորությունների սահմաններում 2018 թվականի առաջին եռամսյակում կատարված աշխատանքների մասին

ՏԵՂԵԿԱՆՔ Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության աշխատակազմի Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտային տեսչության` իր լիազորությունների սահմաններում 2018 թվականի առաջին եռամսյակում...

Ավելին

30/01/2018

ՀՀ տրանսպորտային տեսչության 2017թ. 4-րդ եռամսյակի գործունեության հաշվետվություն

ՀՀ տրանսպորտային տեսչության 2017թ. 4-րդ եռամսյակի գործունեության հաշվետվություն 1175կբ...

Ավելին

23/01/2018

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՀՀ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԻ, ԿԱՊԻ ԵՎ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՄԱՆ ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՀՀ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԻ, ԿԱՊԻ ԵՎ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՄԱՆ ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 58կբ...

Ավելին

15/01/2018

ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության 2017 թվականի գործունեության համառոտ հաշվետվություն

ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության 2017 թվականի գործունեության համառոտ հաշվետվություն 43կբ...

Ավելին

15/01/2018

ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության 2017 թվականի գործունեության հաշվետվություն

ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության 2017 թվականի գործունեության հաշվետվություն 132 կբ ...

Ավելին

03/08/2017

Հաշվետվություն ՀՀ կապի, տրանսպորտի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության 2017 թ. 1-ին կիսամյակի՝ ՀՀ պետական բյուջեով սահմանված ծրագրերի իրականացումը բնութագրող արդյունքի ցուցանիշների կատարման մասին

Հաշվետվություն ՀՀ կապի, տրանսպորտի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության 2017 թ. 1-ին կիսամյակի՝ ՀՀ պետական բյուջեով սահմանված ծրագրերի իրականացումը բնութագրող արդյունքի ցուցանիշների կատարման մասին...

Ավելին

28/07/2017

ՏԵՂԵԿԱՆՔ Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի և կապի նախարարության աշխատակազմի Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտային տեսչության` իր լիազորությունների սահմաններում 2017 թվականի երկրորդ եռամսյակում կատարված աշխատանքների մասին

ՏԵՂԵԿԱՆՔ Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի և կապի նախարարության աշխատակազմի Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտային տեսչության` իր լիազորությունների սահմաններում 2017 թվականի երկրորդ եռամսյակում կատարված աշխատանքների մասին...

Ավելին

16/01/2017

Ամփոփ հաշվետվություն ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության 2016 թվականի գործունեության վերաբերյալ

Ամփոփ հաշվետվություն ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության 2016 թվականի գործունեության վերաբերյալ 116 կբ...

Ավելին

16/01/2017

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՀՀ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԻ, ԿԱՊԻ ԵՎ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ 2016 ԹՎԱԿԱՆԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՀՀ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԻ, ԿԱՊԻ ԵՎ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ 2016 ԹՎԱԿԱՆԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 160 կբ ...

Ավելին