Թափուր պաշտոններ | mtcit.am

Թափուր պաշտոններԹափուր պաշտոն զբաղեցնելու մասին տեղեկություններին, թափուր պաշտոնների ցանկին, դրանց ներկայացվող պահանջներին, մրցույթի արդյունքներին և դրանց բողոքարկման կարգին կարող եք ծանոթանալ նաև ՀՀ Քաղաքացիական ծառայության խորհրդի կայքում՝ http://www.csc.am: