Ճանապարհաշինական ծրագրեր | mtcit.am


Ճանապարհաշինական ծրագրեր


ՀՀ պետական բյուջեի ֆինանսավորման շրջանակներում 2011-2016թթ. հիմնանորոգված ճանապարհահատվածների և տրանսպորտային օբյեկտների ցանկ154կբ